>> Καλοκαιρινά Πακέτα Συντήρησης

Ισχύουν από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 Μέγιστες

προτεινόμενες τιμές που περιλαμβάνουν ανταλλακτικά, εργασία και ΦΠΑ 24%.

>> Θέλω ραντεβού

 

 

 

smart 451

(ημερομηνία κατασκευής 2007-2014)

 

 

 

Αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρες (εμπρός/πίσω)

Αντικατάσταση εναλλάκτη (δυναμό)

Αντικατάσταση ιμάντα (451.380)

Αντικατάσταση ιμάντα (451.330/331)

Αντικατάσταση ιμάντα A/C

Αντικατάσταση μίζας* (451.380)

Αντικατάσταση μίζας   (451.330/331)

 36.00€ / 13.00€

390.00€

 48.00€

 31.00€

 41.00€

407.00€

337.00€

 

 

smart 450

(ημερομηνία κατασκευής 1998-2007)

 

 

 

Αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρες (εμπρός/πίσω)

Αντικατάσταση εναλλάκτη (δυναμό)

Αντικατάσταση ιμάντα

Αντικατάσταση ιμάντα A/C

Αντικατάσταση μίζας

 

 25.00€ / 13.00€

261.00€

 26.00€

 36.00€

334.00€

*Πακέτo που περιέχει ανακατασκευασμένο ανταλλακτικό

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι μέγιστες και για συγκεκριμένες κατασκευαστικές σειρές

Για το κατάλληλο πακέτο σύμφωνα με την κατασκευαστική σειρά του οχήματος σας απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή smart.